Asem Group Ltd. | Агенция за спортен мениджмънт и маркетинг
Лечебна изправителна гимнастика - ЛФК гимнастика. Организиране на спортни събития. Спортен мениджмънт и маркетинг. Спорт в училище.

> <
  • Asem Group Ltd. Спортен мениджмънг и маркетинг
  • Asem Group Ltd. Спортен мениджмънг и маркетинг
  • Asem Group Ltd. Спортен мениджмънг и маркетинг
  • Asem Group Ltd. Спортен мениджмънг и маркетинг


ASEM Group Ltd. е единствената частна организация в страната, която провежда обследвания за гръбначни изкривявания и организира занимания по HEAL FIT GYMNASTICS (лечебна гимнастика) в домашна обстановка, офиси и спортни зали. Използваме най-модерните методи и специфично оборудване от областта на кинезитерапията. В процес на работата си с всяка група се стремим да създадем позитивно отношение към процеса на изграждане на правилната стойка, съчетани с приятелска атмосфера, в която децата работят с удоволствие и ентусиазъм. 

ЗАЛИ И ГРАФИЦИ НА ПРОВЕЖДАНЕ на лечебна гимнастика HEAL FIT GYMNASTICS

Училищен спорт

Помагаме за развитието на спорта в училище и популяризираме здравословния начин на живот. Създаваме и развиваме програми по превенция на детското здраве, изразяващи се в ранно диагностициране, мониторинг и стратегии по възпитаване в грижа за себе си.

Спорт за корпоративни клиенти

Организираме спортни събития за корпоративни клиенти. Бъдете новатори в бизнеса и се възползвайте от нестандартното в областта на мотивацията и рекламата! 

Благотворителни събития

Организираме благотворителни спортни събития с кауза, защото спортът е не само здравословен и средство за създаване на контакти, но и начин да покажем нашата съпричастност към тези, които имат нужда от помощ.

Стажантска програма

Посредством стажантската си програма развиваме способностите на студенти от различни области на спорта и общественото здраве, поставяйки ги в реална работна среда. Ние подкрепяме и насърчаваме нестандартните идеи, креативността и желанието за реализация.  

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ